Orion trio je svěží ansámbl z Moravy, který od počátku působí v ryze ženském obsazení: Monika Vavříková (klavír), Alena Petržíková rozená Hanousková (housle) a Markéta Rejmontová (violoncello). Všechny tři hudebnice se setkaly během studií na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde spolu hrály nejprve v kombinacích housle a klavír anebo violoncello a klavír. Bohatý repertoár pro klavírní trio, hluboké přátelství a především vášeň pro komorní hru - to všechno dalo v roce 2015 podnět ke spojení jednotlivých projektů v kompaktní ansámbl. Ještě téhož roku se Orion trio zúčastnilo Mezinárodních klavírních kurzů v Ostravě. Nesporný vliv na formování souboru měly konzultace u řady výrazných osobností (MgA. Petr Maceček, MgA. Ondřej Hubáček, doc. Eliška Novotná nebo MgA. Antonín Hradil). Cenné zkušenosti přinesly i celovečerní koncerty na Moravě a ve Slezsku, včetně recitálu v abonentním cyklu koncertů Statutárního města Opavy.