Monika VavříkováMonika Vavříková se narodila v roce 1989 v Přerově. Hře na klavír se začala věnovat v pěti letech pod vedením Gabriely Gregorové a Edity Minářové. V roce 2004 zahájila studium hry na klavír na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž, kde studovala ve třídě MgA. Martiny Schulmeisterové, PhD. (2004–2006) a následně pak MgA. Ondřeje Hubáčka (2006–2010). V letech 2010-2016 byla posluchačkou Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, kde dokončila magisterské studium pod vedením MgA. Jany Vondráčkové. Své hudební vzdělání si zároveň příležitostně obohacovala na interpretačních kurzech uznávaných pianistů a pedagogů – prof. Jiří Hlinka, doc. Jan Jiraský, MgA. Martin Kasík, prof. Ivan Klánský, Mgr. Karel Košárek, Zbyněk Maruška, prof. Alena Vlasáková. Zúčastnila se řady hudebních festivalů i mezinárodních klavírních soutěží, jako jsou například ProBohemia (2005), International Forum of music performance (2007), v červnu 2009 se stala laureátkou mezinárodní klavírní soutěže „Pietro Argento“ v italské Gioia del Colle. Roku 2008 absolvovala studijní pobyt na Prof. Jiri Hlinka Grand Piano Academy v norském Bergenu. Již několik let pedagogicky působí na Základní umělecké škole „Žerotín“ v Olomouci, věnuje se klavírní korepetici na Mezinárodních interpretačních kurzech Zábřeh „Hudba ve městě J. E. Welzla“ a je členkou různých komorních seskupení. V roce 2015 vystoupila v rámci koncertního cyklu Jeunesses Musicales, kde s Janáčkovou filharmonií Ostrava provedla Klavírní koncert No. 1 D dur Bohuslava Martinů, jehož první větu o rok později interpretovala také za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc.

Alena PetržíkováAlena Petržíková rozená Hanousková (*1989) začala hrát na housle v pěti letech pod vedením své maminky Nadi. ZUŠ V. Kálika v Opavě dokončila v houslové třídě MgA. Marcely Foltisové. Již na ZUŠ získávala první zkušenosti v komorní a orchestrální hře v Dětském komorním orchestru a později v Opavském studentském orchestru, které vedla Naďa Hanousková. S těmito tělesy získala Alena mnoho různých ocenění u nás (např. Concerto Bohemia, 1. místo v letech 2004, 2006 a 2008) i v zahraničí (např. Evropský hudební festival, Neerpelt, Belgie, 1. cena Cum laude v roce 2009). V letech 2004–2010 studovala Alena na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. První tři roky pod vedením MgA. Jakuba Černohorského, poté v houslové třídě prof. Vítězslava Kuzníka. U něj pokračovala také první rok studií na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Po jeho odchodu z univerzity přešla k Doc. MgA. Luďkovi Capovi, v jehož třídě završila bakalářské (2014) i magisterské (2016) studium. Pro rozšíření interpretačních dovedností se zúčastnila kurzů u Doc. Jozefa Kopelmana (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava) a Jiřího Vodičky (koncertní mistr České filharmonie). Během bakalářského programu na Fakultě umění začala vypomáhat v Janáčkově filharmonii Ostrava. V prvním ročníku magisterského studia získala úvazek v Moravské filharmonii Olomouc, kde působí doteď. Hraje na housle „Loreto“, které postavil mistr houslař Jan Hus Bursík v roce 2014.

Markéta RejmontováMarkéta Rejmontová (*1987) získala základy ve hře na violoncello u Marty Opletalové a Marata Šajachmetova. Absolvovala Pražskou konzervatoř pod vedením Vladana Kočího a Fakultu umění Ostravské univerzity ve violoncellových třídách prof. Jana Hališky a doc. Jiřího Hanouska. Vzdělání si rozšířila studijním pobytem na Conservatorio Superior de Música da Coruna ve Španělsku a též jako aktivní účastník mistrovských kurzů u těchto interpretů a kantorů: Raphael Wallfisch, Alexander Ivashkin, Natalia Pavlutskaya, Claire Giardelli, John Holloway, Carolina Landriscini, Michaela Fukačová, Jiří Bárta, Miroslav Petráš a Kamil Žvak. V současné době působí v Orion triu a v Tripleshot triu, učí hru na violoncello na ZUŠ Nový Jičín a orchestrální praxi získává v Janáčkově filharmonii Ostrava. Hraje na violoncello „Sauro“, které postavil mistr houslař Bronislav Bursík v roce 2017.